top of page
%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2595
מדיטצית צלילים לתדרי המרכזים האנרגטיים

 

מדיטציה זו הוקלטה על ידי גל ונועדה לאפשר חיבור בין תדרי הצ׳אקרות, ההברות המייצגות אותן, הצבעים המייצגים אותן, והצהרות חיוביות אשר קשורות לנושאים הממוקמים בכל מרכז.

אלו הם תדרי הצ׳אקרות: (הרץ)

 

צ׳אקרת הבסיס  396  


צ׳אקרת המין 417   


צ׳אקרת מקלעת השמש 528 


צ'אקרת הלב 639  


צ׳אקרת הגרון   741 


צ׳אקרת העין השלישית   852


צ'אקרת הכתר 963


  

ההצהרות תורגמו על ידי גל מתוך מאמרי האקדמיה לסאונד הילינג אנגליה.
 

bottom of page